تافی و شکلاتجهت بسته بندی این نوع محصولات مهمترین عامل جذاب بودن هر چه بیشتر پاکت است که برای محصول ارزش افزوده بیشتری ایجاد و امکان رقابت کالای ایرانی با خارجی را آسان می  نماید .

پاکت های جعبه ای و پاکتهای زیپ دار متالایز رنگی بسیار جذاب و پرطرفدارند .

طراحی با رنگ های شاد و چاپ با رنگ های براق نکته کلیدی در تولید پاکت زیبا هستند .

امکانات جانبی

1- پانچ آویز
2- گوشه گرد
3- پانچ دسته
4- پانچ آسان باز شوپاکت چاپی ایستاده

پاکت چاپی ایستاده

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پاکت چاپی ایستاده زیپ دار

پاکت چاپی ایستاده زیپ دار

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پاکت چاپی ایستاده زیپ دار

پاکت چاپی ایستاده زیپ دار

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پاکت چاپی ایستاده زیپ دار

پاکت چاپی ایستاده زیپ دار

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پاکت چاپی ایستاده زیپ دار

پاکت چاپی ایستاده زیپ دار

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پاکت چاپی ایستاده زیپ دار

پاکت چاپی ایستاده زیپ دار

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پاکت چاپی باکس پوچ

پاکت چاپی باکس پوچ

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید