پاکت با ابعاد 26 × 18پاکت 26× 18 کرافت پنجره دار

پاکت 26× 18 کرافت پنجره دار

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید