1 کیلوگرمی کرافتپاکت 1کیلوگرمی بغل گاست  کرافت

پاکت 1کیلوگرمی بغل گاست کرافت

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید