پوشاک

جهت بسته بندی پوشاک بسیار حائز اهمیت است که لفاف مورد استفاده بسیار شفاف باشد تا به خوبی نمایان گر محصول پوشاک داخل پاکت باشد .همچنین زیپ جیبی امکان دسترسی آسان تر را به مصرف کننده می دهد .


امکانات جانبی

1- پانچ آویز

2- گوشه گرد

3- زیپ جیبی

4- پانچ آسان باز شو


پاکت چاپی زیپ دار

پاکت چاپی زیپ دار

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پاکت چاپی زیپ دار

پاکت چاپی زیپ دار

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پاکت چاپی زیپ دار

پاکت چاپی زیپ دار

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید