پزشکی

جهت بسته بندی محصولات آرایشی و بهداشتی بهتر است از جنس فویل آلومینیوم استفاده شود که به بسته بندی استحکام و محافظت بیشتری      می دهد .
پاکت های جعبه ای به علت جذابیت ظاهری و قابلیت ایستایی که د ارند معمولا به عنوان پاکت مادر برای بسته بندی های کوچک تر قرار می گیرند .


امکانات جانبی

1- پانچ آویز
2- گوشه گرد
3- پانچ آسان باز شو

پاکت چاپی سه طرف دوخت

پاکت چاپی سه طرف دوخت

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پاکت چاپی سه طرف دوخت

پاکت چاپی سه طرف دوخت

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پاکت چاپی سه طرف دوخت

پاکت چاپی سه طرف دوخت

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پاکت چند لایه تخصصی

پاکت چند لایه تخصصی

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پاکت چند لایه تخصصی

پاکت چند لایه تخصصی

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید