500 گرمی کرافتپاکت 500گرمی  باکس پوچ زیپ دار  سوپاپ دار در پشت بسته کرافت

پاکت 500گرمی باکس پوچ زیپ دار سوپاپ دار در پشت بسته کرافت

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پاکت 500گرمی  باکس پوچ زیپ دار  سوپاپ دار کرافت

پاکت 500گرمی باکس پوچ زیپ دار سوپاپ دار کرافت

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید