1 کیلوگرمی مات سفید

1KG مات سفید


پاکت 1کیلوگرمی  باکس پوچ زیپ دار  سوپاپ دار مات سفید

پاکت 1کیلوگرمی باکس پوچ زیپ دار سوپاپ دار مات سفید

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید