سوپاپ ها

این نوع سوپاپ ها جهت تخلیه گاز یا هوای داخل پاکت استفاده می شود که از تجمع گاز و ترکیدن پاکت جلوگیری می نماید . این سوپاپ ها براساس میزان فشار گاز خوبی تقسیم بندی می شوند که نوین پاکت مناسب ترین آنها را با توجه محصول مشتری انتخاب می نماید .


بدون فیلتر

بدون فیلتر

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

فیلتر دار

فیلتر دار

ضخامت: 100 یا 130 میکرون UM محل سوپاپ: 60mm بالای پاکت محل زیپ: 25mm بالای پاکت محل پانچ ایزی اُپِن: 12mm بالای پاکت..

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید